فضای خانه رنگارنگ

چطوری پرده را با مبلها و وسایل ست کنیم؟

چطوری پرده را با مبلها و وسایل ست کنیم؟ متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها رنگ خیلی جای زیادی ندارد علی الخصوص در انتخاب پرده سریع  سراغ پرده های سفید یا کرم رنگ می رویم در حالی که پرده نقش زیادی در زیبایی منزل و روحیه ی ما دارد. پرده را میتوانید با رنگ مبل…