سرویس غذاخوری

فضای مطالعه و انجام تکالیف در دکوراسیون منزل

فضای مطالعه و انجام تکالیف در دکوراسیون منزل پدر و مادرها در کنار آماده سازی لوازم و خریدهای آخر شهریور، نگران مطالعه و درس و مشق فرزندان شان در دوران مدرسه نیز هستند. کودکانی که با بازیگوشی می خواهند از زیر بار تکالیف فرار کنند را چگونه باید علاقه مند و منظم کنیم؟ شاید یکی…