مبلمان راحتی

نکاتی درباره ی اصول چیدمان مبلمان

نکاتی درباره ی اصول چیدمان مبلمان نکاتی درباره ی اصول چیدمان مبلمان اتاق بدون وسایل مانند صفحه کاغذ یا بوم سفیدی است که هم می‌توان در آن منظره خوبی پدید آورد و هم یک منظره نه چندان زیبا؛ بخصوص هنگامی که روش‌های مختلفی برای پر کردن اتاق با مبلمان وجود دارد! نکته بسیار مهم این…