دیوار پوش

ترفندهای به دردبخور در خانه های کوچک

 ترفندهای به دردبخور در خانه های کوچک اگر شما جزء تعداد رو به افزایش افرادی هستید که در خانه کار می‌کنند، یا دارای خانه ای کوچک و فرزندانی با تکالیف زیاد و پروژه‌های بی‌پایان هستید، احتمالا میز غذاخوری شما همیشه در اشغال کارهای مختلف است. پس از آن‌جایی که این میز به ندرت برای غذاخوردن…