تشک مبل

تشک دوبل بخریم یا یک تکه؟

تشک دوبل بخریم یا یک تکه؟  بزرگ ترین مزیت مبل های تشک دوبل بر مبل های یک تکه و ساده این است که اگر ابر و اسفنج یا فنر تشک این مبل ها بخوابد و از بین برود، می توان به جای تعمیر کل مبلمان فقط تشک آنها را تعمیر کرد. ضمن اینکه معمولا دور…